Ondernemersvereniging Vrouwenpolder

……….werken en recreëren met goede voorzieningen voor iedereen.
Samen met overheid en dorpsraad wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering van de woon– en werkkwaliteit van ons dorp Vrouwenpolder. Het door ons opgestelde rapport “Vrouwenpolder, schoon de toekomst in” 061206 is hierbij een goed uitgangspunt (zie algemene info ->stedebouwkundige rapporten). Via het Denktank rapport is er in 2011 een dorpsplan opgesteld. Dit is nu de leidraad voor herinrichting van het dorp. 1 november 2012 is er gestart met de eerste fase.

Het bestuur stimuleert de samenwerking tussen de leden. Daarnaast organiseert de OVV onder andere: Vrouwenpolderse Dagen, Intocht Sinterklaas, Kerstboomacties en zomeractiviteiten op het strand en in het dorp.

Ook de realisatie en onderhoud van de website www.vrouwenpolder.nu is door de OVV mogelijk gemaakt. Er is de mogelijkheid om op deze website extra te adverteren voor uw eigen bedrijf.

De OVV is lid van de Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere (FOV). De FOV behartigt direct de belangen van de aangesloten ondernemers bij de gemeente Veere. Hiervoor heeft de FOV zeer regelmatig overleg met Gemeente, Provincie en Kamer van koophandel en MKB.

Voor de leden wordt er 1x per jaar een ledenvergadering georganiseerd. Het bestuur vergadert meestal 1x per maand op de derde donderdag van de maand in Restaurant De Lamme Goedzak. Heeft u vragen of suggesties dan zijn deze van harte welkom.

Lidmaatschapskosten,
Hoofdvestiging: € 250,00 per jaar excl. BTW
Mini-camping: € 125,00 per jaar excl. BTW

Ondernemers Vereniging Vrouwenpolder Fort den Haakweg 26a, 4354 NG Vrouwenpolder
T. 06-10946069, E. info@vrouwenpolder.nu

Contactpersoon Vrouwenpolderse Dagen: Herman Nuijten 06-53384374

Contactpersoon Winter Fair: Anthon van de Giessen 06-41376221

Handelsregister KvK Zeeland nummer 40310643