BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

Beste inwoners van Vrouwenpolder,

Graag vragen we uw aandacht voor de veiligheid binnen ons dorp. Om de veiligheid te bevorderen is de ‘BuurtWhatsApp Vrouwenpolder’ opgericht. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp groep die zich richt op het signaleren van verdachte situatie in en om ons dorp. Het doel is dan ook het terugdringen van (kleine) criminaliteit en het aantal woninginbraken te verminderen. Na het melden van verdachte situaties in de BuurtWhatsApp, worden de bewoners die lid zijn van de groep snel gewaarschuwd en kunnen zij extra alert zijn. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Om de BuurtWhatsApp Vrouwenpolder te doen slagen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners lid worden van de BuurtWhatsApp. Daarom mag u deze e-mail uiteraard doorsturen naar andere inwoners van Vrouwenpolder.

U kunt zich aanmelden door uw naam, adres en mobiele telefoonnummer te mailen naar buurtwhatsappvrouwenpolder@gmail.com onder vermelding van “BuurtWhatsApp Vrouwenpolder”.

Hieronder verwijzen wij u naar een aantal spelregels.

1. Leeftijd
De BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Daarom is een minimale leeftijd voor deelname gewenst van 16 jaar.

2. Deelnemers
Doordat het aantal leden per WhatsApp groep beperkt is, is het mogelijk om bij voorkeur één en maximaal twee deelnemers per adres aan te melden. Deelnemers moeten woonachtig zijn in (het buitengebied van) Vrouwenpolder. Een voorwaarde is dat u beschikt over een mobiele telefoon met WhatsApp.

3. Verdachte situaties
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

4. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

5. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR methode.
SAAR betekent het volgende:

S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s,
maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

6. Geen babbelbox
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.
Gebruik daarom de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem!

Lydia Schraa

Beheerder BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

– See more at: http://www.vrouwenpolder.nu/buurtwhatsapp-vrouwenpolder/#sthash.3iyMCROF.dpuf